FOTO Z AKCÍ 2013 - 2014

Foto z akcí 2004 - 2005
Foto z akcí 2005 - 2006
Foto z akcí 2006 - 2007
Foto z akcí 2007 - 2008
Foto z akcí 2008 - 2009
Foto z akcí 2009 - 2010

Foto z akcí 2010 - 2011
Foto z akcí 2011 - 2012
Foto z akcí 2012 - 2013

Foto z akcí 2013 - 2014
Foto z akcí 2014 - 2015
Foto z akcí 2015 - 2016

Foto z akcí 2016 - 2017

DATUM AKCE
č.
NÁZEV AKCE
27.-29.9.2013
243
Sraz oddílů
4.-5.10. 244  Praha
12.10.  245 Zátiší
12.10. 246 Fatra
19.10. 247 Klubovní den
26.10. 248 Stěna
27.-28.10. 249 Olšovec - vedení
9.11. 250 Bazén
16.11.  251 Maraton her  
29.11.-1.12. 252 Kaménka
15.12. 253 Tělocvična 
21.12. 254 Klubovní den  
11.1. 2014 255 Sraz oddílů
25.1. 256 Uzlařská regata
8.2.  257  Tělocvična
25.-26.2.
--
Schůzky - únor 
21.-23.2. 258  Višňovka
8.3.  259  Country ball - akce vedení
18. a 19.3.
--
Schůzky s bodováním
22.-23.3.  260  Maraton her - Hlučín 
5.4. 261  Zátiší "Na kose"
12.4. 262 Stěna Výškovice
26.4. 263 Čvachtalka
1.5.  264 Bruslení vedení
7.-11.5. 265 Praha
24.-25.5. 266 Brigáda na Olšovci
6.-8.6.  267  Kaménka
14.6. 268 Dětský den s Nadějí
19.6. 269 Dětský den v MPL
20.-22.6.  270 Stavěčka
28.6.-12.7. 271 Tábor
  272 Puťák
  273 Bouračka tábora